VATANDAŞLIK

 

ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERİ

ÇATOM

 

GAP İdaresi tarafından, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütünleştiren yoksulluğun azaltılması stratejileri, katılımcı yaklaşımların teşvik edilmesi, kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar ve bütün bu çalışmalarda dezavantajlı grupların ve cinsiyet perspektifinin gözetilmesi yönünde bir dizi proje yürütülmektedir. Bu bağlamda yürütülen çalışmaların en önemlilerinden biri Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM’lar) projesidir. ÇATOM’lar, GAP İdaresi tarafından 1992-94 yılları arasında yapılmış olan beş temel araştırmanın bulgularına dayalı olarak hazırlanmış olan Sosyal Eylem Planı ile bu araştırmalardan biri olan "GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması" bulgularına dayalı olarak hazırlanan Eylem Planı’ndan hareketle ortaya çıkmıştır.

ÇATOM’lar, GAP Bölgesi’nde 1995 yılından itibaren açılmaya başlanmış olup halen 9 ilde 44 ÇATOM mevcuttur. ÇATOM’ların hedef kitlesi genç kız ve kadınlardır. 2014 yılı itibarıyla 250.000 kişiye doğrudan ulaşılmıştır.

Kaynak: www.gap.gov.tr

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.