VATANDAŞLIK

 

KAMUOYU VE ÖNEMİ

İletişim

Duygu düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. Günümüzde iletişim etkinlikleri yazılı, sesli ve görüntülü olarak üçe ayrılır.

Ülkeler ve kıtalar arasında haber aktarmada pek çok ülke, uydu sistemlerinden yararlanmaktadır.

Yurdumuzda uzaya gönderilen uydu araçlarından yararlanılmaktadır. Uydular aracılığı ile telefon, telsiz, telgraf, teleks, telefaks, internet gibi ileşitim araçları kullanılmaktadır.

Günümüzde en etkili kitle iletişim araçları; televizyon gazete, dergi ve radyodur.

Yurdumuzda haberleşme hizmetlerini yürütmek amacıyla Posta Telgraf Telefon (PTT) idaresi kurulmuştur. Bunun yanında özel şirketlere ait posta (kargo) ve telefon şirketleri de (GSM) mevcuttur. Kitle iletişim araçları olarak da devletimiz Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunu (TRT) kurmuştur. Bunun dışında, çok sayıda özel televizyon ve radyo da vardır.

Yazılı basın olarak da çok sayıda gazete ve dergi bulunmaktadır.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.