VATANDAŞLIK

 

İNSAN KAVRAMI

 

İnsan Kavramı

İnsan kavramının tanımı değişik şekillerde yapılabilir:
- İnsan, doğan, büyüyen ve ölen canlı bir varlıktır.
- İnsan, düşünme yeteneği olan akıllı bir varlıktır.
- İnsan, duygusal yanı olan, bir tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
- İnsan alet yapan, kullanan, bilim, sanat, düşünce ve edebiyatla uğraşan varlıktır.

İnsanın, diğer canlılarla benzer tarafları da vardır: Doğmak, beslenmek, yaşlanmak ve ölmek gibi. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özellikler ise; çevreyi kendine uydurması, aklını kullanması, duygusal değerlerinin (sevinç, üzüntü, barış, özgürlük, eşitlik, hak vb.) olmasıdır.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.